אני ועצמי
סדנא רוחנית של 6 מפגשים למבקשים להעמיק ולהכנס אל מעבר לדברים

סדנא רוחנית של 6 מפגשים – שעוסקת באחת החידות הכי מרכזיות בזהות שלנו כבני אדם. מי זה אני? ומי הוא עצמי? ולמה אני מסתכל על עצמי במראה?
במפגשים נצא לחקור באופן חווייתי את המושגים האלו שבתוכנו, ננסה לדייק את ההגדרה של כל אחד מהם, ונתחבר לעולם רחב יותר – שמכיל אותנו ואת כל החלקים שבנו.

ניתן לפרוס עד 3 תשלומים

 1,200