מסע הנשמה
סדנה של 6 מפגשים על מסע הנשמה וארבעת הגופים

סדנא רוחנית של 6 מפגשים בהם נסתכל על המציאות מנקודת מבט של הנשמה, החלק הנצחי שבנו שעובר גלגולי חיים, איתו אנחנו נולדים איתו עוברים לעולם הבא, ואז שבים להיוולד שוב – לגלגול חדש. בקורס נתחבר באופן חווייתי לכל חלקים שבנו : גוף, נפש, גוף אור, נשמה, ונחווה את מימדי הקיום השונים באמצעות הגופים האלו.

ניתן לפרוס עד 3 תשלומים

 1,200